Deze Privacy- en cookieverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) geeft informatie over de persoonsgegevens die Crystal Promotions (”CP”) verwerkt in het kader van de bestelling van producten op www.vandaaginside.shop (de “Website”).

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle hierin genoemde verwerkingen van persoonsgegevens door Crystal Promotions (hierna: “CP, “ons” of “wij”). Crystal Promotions gevestigd aan de Flevolaan 21 te Weesp en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 32032918 .

Crystal Promotions respecteert jouw privacy. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die je met ons deelt en verwerken deze in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Doeleinden van verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je de Website te kunnen aanbieden en deze te laten werken;
 • Voor de uitvoering van een koopovereenkomst zoals de verwerking van je bestelling, de levering en facturatie van een besteld product;
 • Om je via de klantenservice ondersteuning te kunnen bieden zowel telefonisch als per e-mail.

Soorten gegevens

We gebruiken de volgende gegevens voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats;
 • Contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en eventueel creditcardnummer;
 • Gegevens uit (analytische) cookies, zoals type apparaat en IP-adres.

Bron van verkrijging

Wij verkrijgen de gegevens door deze van je te vragen. Verstrekking van de gegevens is nodig voor de uitvoering van de koopovereenkomst die je met ons sluit als je iets bestelt op de Website

Daarnaast zijn er ook gegevens die we verkrijgen via cookies en vergelijkbare technieken, zoals het type apparaat waarmee je onze Website bezoekt. Lees hieronder meer over cookies.

Bewaren

De door jou aan CP verstrekte persoonsgegevens worden door CP niet langer bewaard dan noodzakelijk. Hoe lang dit is hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Beveiliging van je persoonsgegevens

We doen ons uiterste best om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die rekening houden met de stand van de techniek. Hiermee proberen we te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Delen van gegevens

Voor het verwerken van je gegevens en het namens ons uitvoeren van de koopovereenkomst maken wij gebruik van derde partijen. Wij verplichten deze partij(en) om in de hoedanigheid van (sub)verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken hebben we met deze (sub)verwerker(s) vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Er is geen doorgifte van data naar buiten de EU.

Uitsluitend indien CP hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Cookies

De Website maakt gebruik van functionele en analytische cookies en vergelijkbare technieken die informatie op je apparaat kunnen plaatsen en van je apparaat kunnen lezen. Met behulp van deze cookies willen wij jouw gebruikservaring op de Website verbeteren. Daarnaast kan CP dankzij cookies bijvoorbeeld zien hoe vaak de Website door bezoekers wordt bezocht.

De functionele en analytische cookies die we gebruiken hebben geen tot weinig impact op jouw privacy en plaatsen we altijd. De grondslag voor de verwerking van de (persoons)gegevens uit functionele en analytische cookies is het gerechtvaardigd belang.

Wij maken op de Website gebruik van de volgende soorten cookies en vergelijkbare technieken:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze Website. Hieronder vind je een overzicht van de functionele cookies die we gebruiken.

 • .vandaaginside.shop_gidFunctioneelTijdens sessie
 • .vandaaginside.shop_gatFunctioneelTijdens sessie
 • .vandaaginside.shop_gaFunctioneel24 maanden
 • .vandaaginside.shopFrontend_cidFunctioneelTijdens sessie
 • .vandaaginside.shopFrontendFunctioneelTijdens sessie

Analytische cookies 

Analytische cookies worden gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van onze Website. Dit type analytische cookies hebben geen of nauwelijks impact op jouw privacy. Hieronder vallen ook de privacy vriendelijk ingestelde cookies van Google Analytics. Dit betekent dat jouw IP-adres wordt geanonimiseerd, dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere diensten van Google en ook niet worden gedeeld met derden. We hebben een verwerkers overeenkomst afgesloten met Google voor deze dienst.

Verwijzingen websites derden

De Website kan verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden bevatten die mogelijk ook gebruik maken van cookies. CP heeft geen controle over de cookies die op deze websites worden geplaatst en adviseren de privacy- en/of cookie verklaring van de betreffende website te raadplegen voor informatie.

Inzage, wijzigen, blokkeren en verwijdering van jouw gegevens (rechten van betrokkene)

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt ons jouw verzoek om je rechten uit te oefenen daarnaast (ook) sturen via het contactformulier op de webshop met als onderwerp: ‘ Uitvoering rechten betrokkene’. Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We zullen je verzoek binnen een maand afhandelen. Als de afhandeling van jouw verzoek binnen een maand niet lukt, bijvoorbeeld omdat het verzoek heel complex is, dan zullen wij jou binnen een maand na jouw verzoek informeren over de verlenging van onze reactietermijn (met maximaal twee maanden).

Indien er onduidelijkheden zijn over jouw verzoek, kunnen wij je hier aanvullende vragen over stellen. Wij kunnen de uitvoering van jouw verzoek in dat geval opschorten totdat we jouw (nadere) specificatie hebben ontvangen. Als wij jouw verzoek tot verwijdering niet (volledig) kunnen uitvoeren, omdat wij bijvoorbeeld een wettelijke verplichting hebben om jouw gegevens (gedeeltelijk) te bewaren, informeren wij je hierover.

Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je stellen via het contactformulier op de webshop.

Wijzigingen 

Wij kunnen deze Privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig op wijzigingen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen.